Powierzchnia: 2,06 ha.

Lokalizacja: teren pomiędzy ul. Dobrego Pasterza i ul. Lublańską w rejonie potoku Sudoł.

Powierzchnia: 21,55 ha.

Lokalizacja: park otaczający Stare Miasto

Powierzchnia: 1,54 ha.

Lokalizacja: przy ulicy Lubicz

Powierzchnia: 9,16 ha.

Lokalizacja: wzdłuż rzeki Wisły od ul. Ofiar Dąbia do al. Pokoju (lewy brzeg rzeki Wisły).

Powierzchnia: 32,37 ha.

Lokalizacja: wzdłuż rzeki Wisły od ujścia Rudawy do Wisły do ul. Miedzianej (lewy brzeg rzeki Wisły) oraz od ul. Czechosłowackiej do parkingu w rejonie ul. Zabłocie (prawy brzeg rzeki Wisły).