Planty Krakowskie

Powierzchnia: 20,51 ha.
Lokalizacja: Dzielnica I - park otaczający Stare Miasto

Zielony tunel komunikacyjny

Pod pojęciem "planty" kryją się tereny zakładane w miejscach likwidowanych fortyfikacji miejskich czy dawnych korytarzy rzecznych. Planty krakowskie znajdują się w samym sercu Krakowa i są zamknięte pierścieniem ulicy Westerplatte, św. Gertrudy, Podzamcze, Straszewskiego, Podwale, Dunajewskiego i Basztowej. Są historycznym parkiem utworzonym w zabytkowej części miasta. Planty są najstarszym i jednym z największych ogrodów miejskich parków w naszym Królewskim Mieście. Składają się z 8 ogrodów, których nazwy odnoszą się do obiektów i miejsc położonych w sąsiedztwie – Barbakan, Dworzec, Florianka, Gródek, Pałac Sztuki, Stradom, Uniwersytet czy Wawel.

Na tym odcinku o zmiennych szerokościach od 40 do 120 m i o długości 4 km, znajdzie się miejsce dla wszystkich – rodziców z dziećmi, którzy mogą skorzystać z dwóch utworzonych placów zabaw jak i dla zwolenników aktywnego spędzania czasu. Ze względu na położenie, miejsce to jest zielonym tunelem komunikacyjnym, z którego korzysta wielu mieszkańców i turystów. Spacer alejkami Plant jest swoistą lekcją historii sztuki i architektury. Bardzo ważną rolę pełnią sędziwe drzewa, które są świadkami historii i ostoją bioróżnorodności. Nie brakuje również kwiatów, rabat, sadzawek czy mostów. Wśród zieleni bieleją liczne pomniki, które powstały, gdy drzewa zaczynały dopiero rosnąć. Podążając szlakiem pomników przyrody – drzew, które są długowiecznymi świadkami historii tego szczególnego miejsca, spróbujmy spojrzeć na zieleń z ich perspektywy próbując sobie wyobrazić krajobraz jaki jeszcze kilkadziesiąt lat temu znajdował się w ich otoczeniu i zmienia się wraz z następnymi pokoleniami. Ten szczególny obszar został umieszczony na I Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.


Atrakcje:

- plac zabaw PLANTUŚ, ul. Poselska
- plac zabaw DZIKIE PLANTY, ul. Św. Getrudy
- Latarnia Zmarłych
- Drzewo Wolności
- Fontanna Fortepian Chopina
- pomniki: Michała Bałuckiego, lirnika Bojana, Jadwigi i Jagiełły, Lilii Wenedy, Artura Grottgera, Mikołaja Kopernika, Grażyny i Litawora, Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Gra terenowa:

Przy użyciu aplikacji „Kraków w zieleni” możesz w nieoczywisty sposób spędzić czas na terenie tego parku.
Gra terenowa „Planty wczoraj i dziś – Ogród Wawel”  została zaprojektowana w oparciu o walory historyczne i przyrodnicze ogrodu. Wyznaczono poszczególne jej etapy zgodnie z istniejącymi już alejkami wewnętrznymi.
Ogród Wawel dzieli się na dwie enklawy: Enklawa przy Franciszkanach i Enklawa przy Seminarium.

Film prezentujący park

Komunikacja miejska:
Pobliskie przystanki:
Dworzec Główny, Dworzec Główny Zachód, Basztowa, Stary Kleparz, Teatr Bagatela, Filharmonia