Park Łuczanowice

Powierzchnia: 2,03 ha.
Lokalizacja: Dzielnica XVII  - między ulicami: Andrzeja Mycielskiego, Ludwika Hieronima Morstina


Park dworski założony w stylu angielskim. Pierwotnie znajdowały się tu dwa stawy zasilane wodami potoku Łucjanówka.
Obecnie w jedynym zachowanym zbiorniku licznie występują chronione gatunki płazów – żaby trawne i moczarowe oraz traszki.
W centralnej części parku znajduje się zabytkowy dwór barokowo-klasycystyczny.
Park stanowi miejsce występowania innych gatunków zwierząt objętych ochroną prawną, m.in.: dzięciołów, sikorek i kosów, można tam spotkać również wiewiórki, kuny, zające.
W parku występują resztki starodrzewu. Zadrzewienia parkowe składają się z następujących gatunków:
robinia akacjowa, lipa drobnolistna, świerk kłujący, bez czarny, dereń jadalny, sosna pospolita, dęby oraz rośliny egzotyczne.


Atrakcje:
- siłownia

- boiska wielofunkcyjne
- Dwór Mycielskich

Komunikacja miejska:
Pobliskie przystanki:
Łuczanowice