Park Grzegórzecki

Powierzchnia: 5,32 ha
Dzielnica II Grzegórzki, rejon ul. Skrzatów

Lokalizacja

Park Grzegórzecki położony jest w rejonie ul. Skrzatów i obejmuje obszar ponad 5 ha, będący dawnym terenem wojskowym. Teren parku jest obecnie mocno zadrzewiony i zakrzewiony. Z jednej strony graniczy z wałem przeciwpowodziowym i Bulwarami Wiślanymi.

Bliskie sąsiedztwo Wisły oraz rozległy, trudno dostępny obszar zieleni, która przez długi czas pozostawiona była procesom naturalnej sukcesji, wpływa na atrakcyjność przyrodniczą terenu.

Obszar przez lata pozostawiony w formie „oazy”, do której ograniczony był dostęp ludzi co skutkuje dużą różnorodnością gatunkową. Zdecydowaną większość bioróżnorodności tworzą duże ilości starych, niekiedy dziuplastych drzew wielu gatunków, oraz gęsty podszyt i obfite runo bogate w roślinne rzadkie na terenach miejskich.

W ubiegłych latach w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego wykonano m.in. uporządkowanie terenu  w zakresie: usunięcia gruzu, kamieni, śmieci, liści, gałęzi, konarów oraz innych zanieczyszczeń; koszenia traw; usunięcia pozostałości latarni, wywozu zanieczyszczeń z budynków przewidzianych do zabezpieczenia, pielęgnacji drzewostanu, zabezpieczenia zabytkowych budynków.

W 2023 roku w ramach prowadzonych prac porządkowych wyburzone zostały również dwa budynki powojskowe.

Powstała koncepcja zagospodarowania Parku Grzegórzeckiego, której inspiracją jest właśnie piękny i dojrzały drzewostan, ściśle określający charakter tego miejsca.
Zobacz jak będzie wyglądał odmieniony Park Grzegórzecki – PROJEKT
  • Ostatnio zmienione .