Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie otrzymał dofinansowanie do realizacji zadania „Zagospodarowanie parku rzecznego "Ogród Płaszów" – etap II i III” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt zadania objętego dofinansowaniem wynosi 6 032 100 zł. Przyznana dotacja z budżetu państwa to 5 000 000 zł, reszta kosztów zostanie pokryta ze środków budżetu Miasta Krakowa.


Opis projektu
Prace realizowane pomiędzy ulicami Gumniska i Lasówka w dzielnicy Podgórze na obszarze ok. 6,44 ha obejmują:


- układ ścieżek pieszych ciągów komunikacyjnych

- boisko do gry w piłkę koszykową,- ścieżkę edukacyjną z tabliczkami informacyjnymi, urządzeniami
rekreacyjnymi i zabawowymi,

- projekt sadu

- budowę oświetlenia zewnętrznego,- elementy małej architektury: ławki, leżaki, hamaki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki rowerowe itp.,

- urządzenia zabawowe placu zabaw,

- zagospodarowanie zielenią i gospodarka drzewostanem.Prace rozpoczną się po zakończeniu robót nad magistralą prowadzonych przez Wodociągi Miasta Krakowa.