Park im. Henryka Jordana

Powierzchnia: 20,79 ha
Lokalizacja: Dzielnica V - w obrębie ulic: Al. 3 Maja, ul. Reymana, ul. Reymonta.


Park powstał na terenach krajowej wystawy przemysłowo–rolniczej z 1887 roku. Organizatorzy wystawy zaadaptowali wówczas część błoń czarnowiejskich na prowizoryczny ogród przez który przebiegały drogi do pawilonu wystawienniczego i poszczególnych stoisk. Zasadzono wtedy 24 000 drzew, wykonano klomby z krzewów i darni, a także uregulowano odcinek Rudawy.

Po zakończeniu wystawy dr Jordan przedłożył Radzie Miejskiej projekt adaptacji tych terenów na park służący rekreacji dzieci i młodzieży. Projekt parku sporządził Bolesław Malecki (ówczesny opiekun Plant). Centralna część parku, okolice alei i pomników upamiętniających zasłużonych dla Polski Polaków, przeznaczona była do spacerów, resztę stanowiły boiska oraz inne sprzęty gimnastyczne do ćwiczeń dla dzieci i młodzieży. W okresie świetności w parku znajdowało się 14 boisk (z których 12 było numerowanych) o różnych kształtach, rozmiarach i przeznaczeniu. Dr Jordan uważał, że przez odpowiednią organizacje czasu wolnego młodzieży można zminimalizować skutki przeciążenia programem szkolnym i zapewnić jej zrównoważony rozwój.

Wraz z wybuchem pierwszej wojny światowej funkcjonowanie parku zostało praktycznie przerwane, a sam park popadł w znaczącą dewastację. Okres drugiej wojny światowej był dla parku jeszcze gorszy. Wszystkie zamysły i osiągnięcia dr Henryka Jordana zostały doszczętnie zrujnowane, a park przekształcony w park miejski dostępny wyłącznie dla Niemców.

W okresie PRL-u rozpoczęto stopniową rewaloryzację parku, w tym przywrócenie na cokoły pomników, które w okresie wojny zostały z nich usunięte.

Obecny układ kompozycyjny parku różni się znacząco od pierwotnych założeń. Drzewostan i komunikacja wewnętrzna mają charakter swobodny, krajobrazowy. Przetrwała jedynie aleja główna wraz z rondem, nosząca znamiona założenia neoklasycystycznego. Na uwagę zasługuje również tzw. Aleja Wielkich Polaków XX wieku, stanowiąca współczesne uzupełnienie do koncepcji zapoczątkowane przez założyciela parku.

Szata roślinna parku jest obecnie bardzo zróżnicowana. W części południowo-wschodniej przeważają starodrzewy będące elementem wcześniejszych założeń parkowych, zaś w części północno-zachodniej znajdują się otwarte polany trawiaste. Z racji tego, że park założony został u zbiegu dwóch rzek Wisły i Rudawy, naturalnym dla niego zbiorowiskiem jest roślinność łęgowa: wiązy, jesiony, olchy, topole i wierzby). Na granicy parku od strony Błoń zachowały się nawet ponad stuletnie wiązy. Warto również wspomnieć o równie starych lipach i grabach, naturalnych dla pierwotnego siedliska parku.

W latach 2007-2008 cześć parku została zrewaloryzowana, powstały nowe place zabaw, boiska ze sztuczna nawierzchnią.

Park Jordana jest parkiem miejskim, wpisanym do rejestru zabytków.

W parku obowiązuje regulamin, uchwalony uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 29.01.1997r.

W parku Jordana obowiązuje zakaz palenia papierosów, poza wydzielonym miejscem.

Park jest ogrodzony, otwarty w godzinach 600-2200 w okresie wiosenno-letnim tj. od 1 IV do 31 X, natomiast w sezonie jesienno-zimowym od 600 do 2000 tj. od 1 XI do 31 III.

Atrakcje:
- boisko do koszykówki

- kort tenisowy
- place zabaw
- fit park
- boisko do gry w boule
- ścianka wspinaczkowa
- skate park
- miasteczko komunikacyjne
- górka saneczkowa
- kawiarnie

Gra terenowa:

Parki i ogrody miejskie były od dziesięcioleci ulubionym miejscem relaksu i rekreacji krakowian.
Bujna roślinność, tajemnicze alejki, sadzawki, miejsca odpoczynku oraz liczne kawiarnie i restauracje sprawiały, że w towarzystwie rodziny i przyjaciół spędzano tak każdą wolną chwilę.
Dzięki aplikacji „ Kraków w zieleni” na terenie parku można rozegrać grę terenową „Był taki świat”, który każdemu przybliży te czasy.

Film prezentujący Park

Komunikacja miejska:
Pobliskie przystanki:
Park Jordana, Oleandry, Reymana, AGH/UR, Instytut Reumatologii