Park Solvay

Powierzchnia: 11,59 ha
Lokalizacja: Dzielnica IX - położony jest po obu stronach ulicy Kościuszkowców. Od wschodu naturalną granicę parku wyznacza potok Urwisko, zaś od strony zachodniej ograniczony jest ulicami J.U. Niemcewicza i  Żywiecką.


Park położony w otoczeniu dawnych Zakładów Sodowych Solvay w Borku Fałęckim.
Od wschodu jego naturalną granicę stanowi malowniczy potok Urwisko. Teren parku jest lekko pofalowany i stanowi swoistą oazę zieleni oraz raj dla ornitologów.
Występuje tu ponad 40 gatunków drzew i krzewów. Najstarsze okazy osiągają ponad 400 cm w obwodzie.  Park wypełnia przestrzeń między istniejącymi wcześniej zabudowaniami i ulicami.
Wyróżnia się trzy części o zwyczajowych nazwach: “sosny”, “podmokła” i “leśna”. Bogata szata roślinna -  zarówno drzewa liściaste i iglaste -  nadaje temu parkowi charakter leśny.
Na większości jego obszaru utworzone są alejki oraz infrastruktura w postaci oświetlenia, ławek oraz koszów na śmieci.
Na terenie parku znajdują się pojedyncze budynki, które w większości powstały na tym terenie przed oficjalnym wytyczeniem parku.


Atrakcje:
- plac zabaw

Film prezentujący Park


Komunikacja miejska:
Pobliskie przystanki:
Solvay, Rynek Fałęcki, Borek Fałęcki