Informacja o stanie PPZL 2022r.

Informacja o stanie Powiatowego Programu Zwiększenia Lesistości Miasta Krakowa za lata 2018-2022r.

Plan zalesień 2020

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, iż zakończone zostały prace związane z opracowaniem Planu zalesień, realizowanego w ramach „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa...

Informacja o realizacji nowych Planów zalesień

Komunikat Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, iż w maju 2020 r. zakończone zostały prace terenowe związane z opracowaniem Planu zalesień realizowane w ramach „Powiatowego programu zwiększenia...

INFORMACJA O STANIE PPZL MAJ 2020R

w 2018r w ramach zalesień posadzono blisko 13 000 szt. sadzonek na około około 3 ha   w obszarze Kujaw, Branic, Olszanicy, Witkowic. w 2019r posadzono  120 000 szt. sadzonek na około 23 ha w obszarze...

Zestawienie działek ewidencyjnych objętych Programem

W związku z prawomocnym stwierdzeniem nieważności części Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr VII/120/19 odnośnie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Podłużnej i Pylnej (sygn. akt:...