Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, iż zakończone zostały prace związane z opracowaniem Planu zalesień, realizowanego w ramach „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”.

Poniżej przedstawiamy wyniki prac.

Załącznik: Plan zalesień 2020 - opisanie ogólne

Załącznik: Plan zalesień 2020 - rozkład arkuszy
Załącznik: Plan zalesień 2020 - mapy gospodarczo-przeglądowa gruntów objętych PPZL
Załącznik: Plan zalesień 2020 - mapy gospodarczo-przeglądowe typów siedliskowych lasu
Załącznik: Plan zalesień 2020 - mapy gospodarczo-przeglądowe rozmieszczenia gatunków drzew