W 2021 r. planowane jest zalesienie około 10 ha i posadzenie około 50 000 szt. sadzonek w obszarach:


Zalesienia w ramach PPZL 2021 - obszar 1
Zalesienia w ramach PPZL 2021 - obszar 2
Zalesienia w ramach PPZL 2021 - obszar 3 i 4
Zalesienia w ramach PPZL 2021 - obszar 5
Zalesienia w ramach PPZL 2021 - obszar 6
Zalesienia w ramach PPZL 2021 - obszar 7
Zalesienia w ramach PPZL 2021 - obszar 8
Zalesienia w ramach PPZL 2021 - obszar 9
Zalesienia w ramach PPZL 2021 - obszar 10
Zalesienia w ramach PPZL 2021

Sadzenie drzew leśnych:

W lasach komunalnych zarządzanych przez ZZM w ramach poprawy jakości lasów (odnowienia halizn, luk, poprawki, uzupełnienia) posadzono:

2016 r. – 12 500 szt.;

2017 r. – 23 000 szt.;

2018 r. – 10 000 szt.;

2019 r. – 2 500 szt.;

2020 r.  – 2 500 szt.

 

Realizacja  „Powiatowego programu zwiększenia lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040”:

w 2018 r. w ramach zalesień posadzono prawie 3 ha i blisko 13 000 szt. sadzonek;

w 2019 r. posadzono  120 000 szt. sadzonek na około 23 ha;

w 2020 r. posadzono 74 000 szt. na około 15 ha;

w 2021 r. planowane jest posadzenie 50 000 szt. na powierzchni około 10 ha.

 

W wyniku prowadzonych przez ZZM działań, powierzchnia lasów w Krakowie przedstawia się następująco:

stan na 01.01.2018 r. – 1370,80 ha

stan na 01.01.2019 r. – 1377,80 ha.

stan na 01.01. 2020 r. – 1421,14 ha

Stan na 01.01.2021 r. – 1497,30 ha.


                                                zalesienie Okręglik III 03.2021 r.


                                              zalesienie Barycz II  03.2021 r.                                             przygotowana do zalesienia przy Lesie Witkowickim 07.04.2021 r.