w 2018r w ramach zalesień posadzono blisko 13 000 szt. sadzonek na około około 3 ha   w obszarze Kujaw, Branic, Olszanicy, Witkowic.

w 2019r posadzono  120 000 szt. sadzonek na około 23 ha w obszarze ul. Bartnicza, w rejonie Kujaw, Prawiek, Branice, Nowa Huta, Barycz.

w 2020 r posadzono wiosną około 74 000 szt. na około 15 ha w obszarach: Witkowice, Rysi Stok, ul. Księcia Józefa, ul. Kąkolowa/Chałupki, Okręglik, Krzemieniecka/ Berdyczowska.

do dnia 04.05.2020 r w ramach „Powiatowego programu zwiększenia lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040”:

 

- wykupiono 1,58 ha gruntów pod zalesienie w rejonie Lasu Witkowickiego,

- zalesiono lub dolesiono  ( w latach 2018-2020) łącznie 41 ha,

- ujawniono użytek „Ls” w ewidencji gruntów i budynków na łącznej powierzchni około 80 ha ( systematycznie wydawane są kolejne decyzje ujawniające użytek leśny).

- zlecono do wykonania w 2020r BULiGL w Krakowie wykonanie kolejnych szczegółowych planów zalesień dla 44 ha gruntów.

W związku z powyższymi działaniami ZZM ilość lasów w Krakowie według ewidencji gruntów i budynków przedstawia się następująco:

stan na 01.01.2018r -  1370,80 ha

stan na 01.01.2019r - 1377,80 ha.

stan na 21.01. 2020r – 1421,14 ha

stan na 04.05.2020 r – około 1450 ha.

zalesienia w ramach PPZL wiosna 2020 obszar 1
zalesienia w ramach PPZL wiosna 2020 obszar 2
zalesienia w ramach PPZL wiosna 2020 obszar 3
zalesienia w ramach PPZL wiosna 2020 obszar 4
zalesienia w ramach PPZL wiosna 2020 obszar 5
zalesienia w ramach PPZL wiosna 2020 obszar 6
zalesienia w ramach PPZL wiosna 2020