Informacja o powierzchni lasów w Krakowie

Informacja o powierzchni lasów w Krakowie:stan na 01.01.2018r -  1370,80 ha

stan na 01.01.2019r - 1377,80 ha

stan na 01.01. 2020r – 1421,14 ha

stan na 01.01.2021r. – 1497,30 ha

stan na 01.01.2022r. – 1542,24 ha

stan na 01.01.2023r. – 1570,64 ha

stan na 01.01.2024r. – 1590,39 ha


Witkowice zalesienie kępa So, 2018r.

Witkowice stan uprawy 03.2024r.

  • Ostatnio zmienione .