Informacja o stanie Powiatowego Programu Zwiększenia Lesistości Miasta Krakowa za lata 2018-2022r.

 

Powierzchnia lasów w Krakowie:

 

stan na 01.01.2018r -  1370,80 ha

stan na 01.01.2019r - 1377,80 ha

stan na 01.01. 2020r – 1421,14 ha

stan na 01.01.2021r. – 1497,30 ha

stan na 01.01.2022r. – 1542,24 ha