Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pobliżu Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.

Chcesz mieć wpływ na wygląd Zakrzówka? Zagłosuj: tutaj Można również zagłosować w sekretariacie ZZM-u przy ul. Reymonta 20 lub w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w godzinie otwarcia urzędów.
W dniu 6 września 2016 roku ogłoszono wyniki konkursu na projekt studialny dla zagospodarowania terenu Zakrzówka.
Wybrano 4 spośród 34 nadesłanych prac. Po wielogodzinnych obradach Jury jednogłośnie zadecydowało o nie przyznaniu I nagrody.

Zapraszamy do udziału w kolejnej akcji zalesiania. Tym razem do obsadzenia bukiem, olchą i wiązem przeznaczony jest teren o powierzchni 1,5 ha w Lesie Tonie. Z tego na 20 arach zasadzicie sami buka 3/0 pod szpadel. Parkingi dla samochodów od ul. Chabrowej i Skotnica. Start 15.10 godzina 9.00
link do wydarzenia las.  Sadzenie zakończymy obowiązkowym ogniskiem z kiełbaskami :-) Do zobaczenia.

Debata w sprawie koncepcji zagospodarowania Zakrzówka

 30 września 2016 roku, o godzinie 18.30 w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym 35 odbędzie się otwarta debata, dotycząca projektów zagospodarowania terenów Zakrzówka. O koncepcjach  parku Zakrzówek opowiedzą architekci z zespołów projektowych.