Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym – pawilonem wielofunkcyjnym o pow. 72,1 m² wyłonienie Operatora Parku Zabłocie - Stacja Wisła


Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 74 1020 2892 0000 5702 0591 0445 z tytułem: "Ogłoszenie- wybór operatora Parku Zabłocie -Stacja Wisła"

Szczegóły

W najbliższy weekend znów będziemy cieszyć się niedzielą wolną od handlu. Przygotowaliśmy dla Was kolejne propozycje spędzenia tego czasu na świeżym powietrzu.

W dniu 13.03.2018r. w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Pszczelnej miało miejsce spotkanie konsultacyjne z Mieszkańcami w sprawie zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Magnolii.

Zarząd Zieleni Miejskiej z ogromną przyjemnością zdecydował się na przyłączenie do akcji Zielony Rekord Polski.

Zarząd Zieleni Miejskiej wraz ze Stowarzyszeniem Nasz Olszanica zaprasza w sobotę 21 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00 na wiosenne sprzątanie terenu planowanego użytku ekologicznego Dolina Potoku Olszanickiego – Łąki Olszanickie.