Od 2 marca do 24 kwietnia 2020 r. zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące modernizacji placu zabaw między ul. Opolską, a ul. Krowoderskich Zuchów.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaprasza do składania ofert na uruchomienie i sprawowanie funkcji operatora Krakowskiego Tramwaju Wodnego na rzece Wiśle przez 2 lata,  w sezonach 2020-2021

Obecnie w przypisywanych miastom funkcjach nie chodzi już tylko o to, aby były one na wskroś wielkomiejskie. Mieszkańcy dużych, mocno zagęszczonych aglomeracji miejskich coraz częściej dostrzegają, że powinny one pełnić również wiele innych funkcji, które pozwolą na utrzymanie naszego mocno nadszarpniętego związku z naturą.

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie pytaniami prezentujemy statystyki dotyczące lat 2016-2020 związane zarówno z wycinkami jak i nasadzeniami na terenach zielonych będących w utrzymaniu ZZM.