W dniu 15 września ogłoszone zostały wyniki konkursu projektowego na opracowanie "Koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku Młynówka Królewska po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze". Wyróżniono cztery prace spośród 7 nadesłanych na konkurs.

W nawiązaniu do Regulaminu Konkursu na opracowanie "Koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku Młynówka Królewska po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze" Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zawiadamia oraz zaprasza uczestników konkursu na publiczne ogłoszenie jego wyników, które odbędzie się w dniu 15 września 2016 r. (czwartek) o godz. 17.00 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza otwarty nabór na wybór Partnera projektu w zakresie zwiększenia bioróżnorodności i efektywności wykorzystania usług ekosystemów zieleni miejskiej dla zrównoważonego rozwoju Krakowa, wpisujący się w Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 objęte konkursem nr POIS.2.5/2/2016, realizowanym przez Ministerstwo Rozwoju, jako Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informujemy, że w związku z zagospodarowaniem zieleni wokół Zalewu Bagry Wielkie, do końca listopada wystąpią utrudnienia w aktywnym wypoczynku. O zmianach, będziemy informować na bieżąco na naszej stronie.

W dniu 7 lipca 2016 roku jedna z najbardziej zniszczonych rzeźb w Parku Krakowskim - „Para” Tadeusza Szpunara, trafiła do Pracowni Konserwacji Rzeźby Muzeum Narodowego w Krakowie. Odrestaurowane dzieło wróci do parku Krakowskiego w 2018 roku.