Materiały z konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniu 09.02.2021 roku dotyczących zagospodarowania I etapu Bulwarów Wiślanych

Nagranie ze spotkania konsultacyjnego

Prezentacja


Rzuty:

1

2

3

4

5


Wizualizacje w formie filmu