Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jesienią 2019 r. przystąpi do wymiany żywopłotów na terenie Nowej Huty.

Na Placu im. św. Maksymiliana Marii Kolbego właśnie rozpoczęto prace modernizacyjne, których celem jest poprawa stanu infrastruktury skweru. W ramach zadania zostaną zmodernizowane alejki asfaltowe i schody wokół Placu. Plac zostanie wyposażony w nowe elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, nowe oświetlenie parkowe, stoły piknikowe i stojaki rowerowe. Piękna obecnie zieleń skweru zostanie uzupełniona o kwitnące krzewy i byliny.

Biegaj i sprzątaj, aktywnie i z pożytkiem – weź udział w Trash Run Nowa Huta!

„Daj szansę!” - to projekt wspierający dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożone niepełnosprawnością, jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.