Bank pomysłów BO 2020 to miejsce, gdzie możesz przesłać swój pomysł na jeszcze lepszy Kraków.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 informujemy, że od dnia 16.03.2020r do odwołania nie będzie możliwości osobistego odbioru „Zaświadczenia o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów”. Zaświadczenia będą wysyłane na podany przez Wnioskodawcę adres e-mail podpisane elektronicznie lub będą wysyłane pocztą.

Drodzy mieszkańcy,
jak wspominaliśmy wcześniej w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 i zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia i zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej zmieniliśmy formułę konsultacji.

Informujemy, że w związku z zaleceniami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19