PARK MIEJSKI BAGRY WIELKIE – CZĘŚĆ WSCHODNIA
17 lutego 2017 r. podczas trzygodzinnych konsultacji społecznych mieszkańcy Krakowa mieli okazję przedstawić propozycje zagospodarowania terenu wokół Zalewu Bagry

Wielki sukces PARKU KRAKOWIAN!

W dniu 17 lutego 2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami Krakowa dotyczące propozycji zagospodarowania terenu wokół Zalewu Bagry a przede wszystkim ich wschodniej części. Celem spotkania było określenie realnych potrzeb dotyczących przyszłego charakteru tego miejsca. Uczestnicy konsultacji zostali podzieleni na cztery grupy. Każda wypracowała najistotniejsze elementy mające stać się podstawą stworzenia najlepszego rozwiązania architektoniczno-krajobrazowego dla Zalewu Bagry.
Poniżej prezentujemy raport będący podsumowaniem konsultacji społecznych.
Raport

 

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji studenci Politechniki Krakowskiej oraz uczelni chorwackich opracowali pięć koncepcji zagospodarowania wschodniej części Zalewu Bagry. 31 marca 2017. w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa odbędzie się głosowanie mające na celu wybór jednej z zaprezentowanych koncepcji. Plan spotkania:

  • 15:00 – 17:00 – prezentacja prac studentów Politechniki Krakowskiej i uczelni chorwackich + głosowanie publiczności
  • 17:00 – 18:00 – obrady i głosowanie Jury
  • 18:00 – ogłoszenie wyników konkursu i zakończenie

W związku ze stwierdzonymi w ostatnich dniach przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie nielegalnymi wycinkami drzew

Z powodu dużych mrozów byliśmy zmuszeni do odwołania akcji sadzenia "choinek", ale nadszedł ten moment w którym Wasze drzewka otrzymają drugie życie :)

Zapraszamy chętnych do udziału w akcji sadzenia choinek przy ulicy Padniewskiego.

Będziemy sadzić Wasze drzewka 3.03.(piątek) w godzinach 8-10, narzędzia przygotowane- przyjedź i posadź swoją choinkę.
Dojazd