Monika Leleń jest zawodowym pszczelarzem i hodowcą matek pszczelich.

Joanna Milewska jest autorką serii artykułów na temat zrównoważonego projektowania krajobrazu, biomimikry, tworzenia siedlisk i ochrony przyrody.

Bożena posiada tytuł doktora nauk rolniczych i od 12 lat jest wykładowcą na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

David Rowley jest doświadczonym rolnikiem uprawiającym ekologiczne warzywa, który zbudował i prowadził (przez ponad 15 lat) certyfikowane gospodarstwo ekologiczne zlokalizowane około 3 godzin na północ od Nowego Jorku.

Biorąc zrównoważony rozwój za punkt odniesienia i przyjęty paradygmat, Marcelline Bonneau (Resilia Solutions) zapewnia usługi badawcze, analityczne i eksperymentalne wspierające transformację społeczną.