Pozwolenie nr 270/20, Zezwolenie nr 271/20 Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 27.03.2020r.