Informujemy o wycince świerka pospolitego

Pozwolenie nr 168/20, Zezwolenie nr 169/20 Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 04.03.2020r.
Pozwolenie nr 270/20, Zezwolenie nr 271/20 Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 27.03.2020r.