Pozwolenie nr 270/20, Zezwolenie nr 271/20 Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 27.03.2020r.

Wiąz Szypułkowy w złym stanie fitosanitarnym. Jeden z konarów drzewa wyłamał się, zostawiając na pniu drzewa rozległy ubytek. Drzewo ma zaburzoną statykę, w widocznych ubytkach znajdują się wypróchnienia, na pniu owocniki grzybów. Wiąz grozi kolejnymi znacznymi rozłamaniami lub wykrotem.