Pozwolenie nr 168/20, Zezwolenie nr 169/20 Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 04.03.2020r. Robinia akacjowa o obwodzie pnia 330cm. Drzewo w złym stanie fitosanitarnym, na pniu powyżej rozwidlenia znajduje się rozległy ubytek z wypróchnieniem po wyłamanym jednym z przewodników. Drzewo zamierające z zaburzoną statyką.