Piaski Wielkie to niepozorny teren znajdujący się w południowej części Krakowa porośnięty w większości młodym kilkudziesięcioletnim lasem o przewadze brzóz brodawkowatych, osik (topola osika), dębów i trześni.


Znajdziemy tu również suche murawy napiaskowe w większości zarastające krzewami. Ten niepozorny obszar, który na pierwszy rzut oka wygląda na nieużytek,  ma dużą wartość ekologiczną, a także rekreacyjną dla mieszkańców tej części Krakowa. 


Część pokryta jest suchymi murawami (łąkami), wśród których po północnej stronie znajdziemy małe oczko wodne zarośnięte częściowo szuwarem pałki szerokolistnej, stanowiące miejsce rozrodu płazów. Spotkać tutaj możemy żabę trawną, ropuchę szarą, żabę moczarową, kumaka nizinnego, traszkę zwyczajną oraz grzebieniastą.