Wysiewanie łąk kwietnych, zakładanie pasiek, wieszanie budek lęgowych, zwierzostrefy, czy miejsca, w których redukowane są zabiegi pielęgnacyjne to różnorodne działania, których wspólnym celem jest wzmacnianie bioróżnorodności.

Piaski Wielkie to niepozorny teren znajdujący się w południowej części Krakowa porośnięty w większości młodym kilkudziesięcioletnim lasem o przewadze brzóz brodawkowatych, osik (topola osika), dębów i trześni.

Malowniczy kamieniołom Bogucianka jest ciekawy zarówno pod kątem geologicznym, jak i przyrodniczym.

Murawy kserotermiczne Bogucianka są jedną z najlepiej wykształconych i zachowanych form muraw nawapiennych na terenie Krakowa.

Kamieniołom Libana to najgłębsze i najrozleglejsze wyrobisko odkrywkowe a także element dziedzictwa kultury.