Ustanawianie użytków ekologicznych to jedna z form ochrony przyrody i występujących w niej wyjątkowych ekosystemów.

Szczególnie w miastach, które zdominowane są przez działalność człowieka i w dużej mierze jej podporządkowane, ma to ogromne znaczenie. Użytek ekologiczny to ochrona nawet niewielkich pod względem powierzchni terenów, które są bardzo cenne pod kątem przyrodniczym. Użytki to tak bardzo pożądana bioróżnorodność, miejsce stanowiące siedlisko bardzo rzadko występujących gatunków roślin czy zwierząt. Czasem nieopodal nas znajdują się ekosystemy na wskroś wyjątkowe, o które powinniśmy dbać i sprawiać, aby mogły przetrwać jak najdłużej, wzbogacając miejski świat przyrody.

Przykładem takiego miejsca jest starorzecze Wisły w Mogile, które zostało wytypowane jako przyszły użytek ekologiczny o powierzchni 2,74 ha.

Lokalizacja – rejon ul. Odmętowej


Starorzecze w Mogile to miejsce wyjątkowe pod względem żyjącej tam fauny. Bardzo duże znaczenie ma jego połączenie z Łąkami Nowohuckimi i bliskością Lasku Mogilskiego oraz Lasku Łęgowskiego. Obszar ten porośnięty jest w dużej mierze przez szuwar trzcinowy, co stwarza bardzo dobre warunki dla ptaków wodno-błotnych oraz rozmnażających się tam płazów. We wschodniej, głębszej część starorzecza występuje otwarte lustro wody, a szuwar trzcinowy porasta brzegi zbiornika wodnego.


Spotkać możemy tam ropuchę szarą i zieloną, żabę trawną i moczarową, a także rzekotkę drzewną oraz płaza ogoniastego – traszkę zwyczajną. Starorzecze sąsiadujące z Łąkami Nowohuckimi to idealne miejsce dla płazów, które wiosną, czasem również jesienią, wędrują do zbiorników wodnych. To ekologiczne połączenie z terenem Łąk Nowohuckich ma ogromne znaczenie dla wartości przyrodniczej obszaru.

Zapraszamy Was na wirtualny spacer po proponowanym użytku ekologicznym Starorzecze Wisły w Mogile