W dniach 26-28 listopada Zarząd Zieleni Miejskiej gościł partnerów projektu LIFE URBANBREEN. Spotkanie śródokresowe projektu i wizyta monitorująca była okazją do przeglądu wszystkich przeprowadzonych działań i zaplanowania kolejnych. Nasi pracownicy oraz przedstawiciele R3 GIS, ProGea 4D, Anthea oraz Uniwersytetu w Mediolanie wzięli udział w szkoleniu na temat efektywnego zarządzania terenami zieleni oraz odbyli wizytę terenową w Parku Lotników, którego część jest obszarem pilotażowym projektu.

Projekt LIFE URBANGREEN ma na celu wykazać, że większa dbałość o zarządzanie drzewami i zieloną infrastrukturą powoduje zwiększenie usług ekosystemowych.
Ostatecznym celem jest dostarczenie innowacyjnego narzędzia technologicznego, które umożliwi sprawniejsze zarządzanie obszarami zieleni miejskiej, co pozwoli miastom lepiej reagować na zmiany klimatu.

https://www.facebook.com/zzm.krakow/videos/544299083091756/