Co mówią nam drzewa?

Miasta Rimini i Kraków przeanalizowały prawie 90 000 drzew rosnących w mieście porównując ich lokalizację, gatunek i wiek jak również zdolność do pochłaniania szkodliwego dla klimatu CO2 oraz...

Drzewa jako obrońcy klimatu

Projekt LIFE URBANGREEN bada, ile dwutlenku węgla drzewa trwale przyswajają oraz ile gromadzą go w swojej biomasie drzewnej.

Woda to życie: nowy moduł na GreenSpaces

Każde stworzenie potrzebuje wody. Podobnie jak nasze miejskie drzewa. Ich potrzeby nie zawsze są takie same. To, czy drzewo potrzebuje więcej, czy mniej wody, zależy między innymi od lokalizacji,...

Life Urbangreen - o zarządzaniu zielenią

Głównym jego celem jest stworzenie platformy do zarządzania terenami zieleni, która ma pomagać w efektywnym wykorzystaniu informacji przestrzennych.

LIFE URBANGREEN - nowy projekt unijny

LIFE URBANGREEN: informacja o projekcie „Innovative technological platform to improve management of green areas for better climate adaptation in urban areas” (Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca...