Trwają jesienne prace poprawiające komfort życia drzew w Kraków PL.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu online

„Drzewa w mieście”

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na wydarzenie "Drzewa w mieście - spotkanie online z ekspertami".
Ze względu na wyjątkową sytuację związaną z pandemią, mając na względzie bezpieczeństwo uczestników oraz prelegentów, wydarzenie organizowane jest w formie online.

Głównym jego celem jest stworzenie platformy do zarządzania terenami zieleni, która ma pomagać w efektywnym wykorzystaniu informacji przestrzennych.

W dniach 26-28 listopada Zarząd Zieleni Miejskiej gościł partnerów projektu LIFE URBANBREEN. Spotkanie śródokresowe projektu i wizyta monitorująca była okazją do przeglądu wszystkich przeprowadzonych działań i zaplanowania kolejnych. Nasi pracownicy oraz przedstawiciele R3 GIS, ProGea 4D, Anthea oraz Uniwersytetu w Mediolanie wzięli udział w szkoleniu na temat efektywnego zarządzania terenami zieleni oraz odbyli wizytę terenową w Parku Lotników, którego część jest obszarem pilotażowym projektu.

Nasi pracownicy pielęgnujący zieleń wykonują również prace związane z projektem LIFE Urbangreen.

Głównym celem LIFE URBANGREEN jest stworzenie i zoptymalizowanie innowacyjnej platformy technologicznej do monitorowania usług ekosystemowych obszarów zieleni miejskiej i poprawy zarządzania nimi.

LIFE URBANGREEN: informacja o projekcie „Innovative technological platform to improve management of green areas for better climate adaptation in urban areas” (Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu; akronim: LIFE URBANGREEN)