Budki lęgowe!

Dziuple są dla ptaków najlepszymi miejscami nie tylko gniazdowania, ale i schronienia.

Szkoła Miejskich Ogrodników!

W ramach projektu Jadalny Kraków zapraszamy wszystkich krakowian do udziału w kolejnej edycji programu Szkoła Miejskich Ogrodników. Warsztaty zaplanowane w 2024 roku obejmują poniższe zagadnienia:

Wiosenne porządki

Do rozpoczęcia kalendarzowej wiosny jeszcze chwilka, ale w krakowskich parkach i zieleńcach rozpoczęły się już wiosenne porządki.

Raz w miesiącu dzień otwarty w „Symbiozie”

W ostatni dzień roboczy każdego miesiąca zapraszamy do „Symbiozy” na różnorodne przyrodnicze aktywności. Zajęcia są bezpłatne, wystarczy pobrać wejściówkę online.

Już niebawem rozpocznie się migracja płazów

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk podejmuje się począwszy od 2020 roku interwencyjnego przenoszenia płazów przez jezdnie dróg. Brak jest możliwości...