Od 2015 r. Miasto pozyskało 105 hektarów działek z przeznaczeniem pod zieleń za kwotę ponad 135 mln zł.

Nowohuckie podwórka.

Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza" przy Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie współpracuje z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. 

Zespół Zarządzania Infrastrukturą Wodną zajął się usuwaniem nadmiaru trzciny porastającej większą część zbiorników w Krakowie.

Zarząd Zieleni Miejskiej został partnerem w projekcie „Gardeniser plus” realizowanym w ramach Programu Erasmus+.