Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty nabór na Członków
Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa
 

W siedzibie SARP Oddział Kraków 26 listopada 2021 ogłoszono wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji przebudowy Placu Juliusza Kossaka.

W Krakowie pojawiły się dwa pierwsze miejskie zagajniki.🌳

Ogłoszenie wyników konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji przebudowy Placu Juliusza Kossaka.

Średniowieczny Kraków otoczony był murami obronnymi, na fortyfikacje składały się mury z bramami oraz fosą wypełnioną wodą.

Muzeum Krakowa zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu DNA Krakowa pt.: „Czy zazielenienie Krakowa jest trudne?”.

Kraków stale się rozwija, dlatego aby móc skutecznie i sprawnie odpowiadać na potrzeby mieszkańców powstaje „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”.

Po raz kolejny dzięki Wam Budżet Obywatelski będzie na wskroś zielony! 💚🌳🌿🌳☘️
Serdecznie zapraszamy na II Spotkanie Konsultacyjne - Park przy Forcie w Bronowicach,
Oaza zieleni w środku miasta jaką jest Park Bednarskiego to miejsce wyjątkowe na mapie Krakowa i szczególnie cenne dla mieszkańców.