Projekt zagospodarowania terenu zielonego położonego pomiędzy ul. Racławicką a ul. Kijowską - skonsultuj projekt

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania publicznie dostępnego terenu zielonego położonego pomiędzy ul. Racławicką a ul. Kijowską w Krakowie.


Ewentualne uwagi można przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do dnia 16.10.2023.
Lokalizacja


Projekt
Projekt zieleni
Mała architektura
Zakres opracowania obejmuje obszar działek o numerach ewidencyjnych 265, 266, 267, 261/2, 268/10, obręb K-3, jednostka ewidencyjna Krowodrza, zgodnie z granicą opracowania oznaczoną na rys. PZT_01. Niniejsze opracowanie obejmuje zagospodarowanie zieleńca polegające na:

- demontażu istniejącego kosza,

- budowie elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia parkowego,

- budowie nowych obiektów małej architektury w miejscu publicznym stanowiących wyposażenie zieleńca tj. ławki, kosze, siedziska itp.,

- remoncie istniejącej nawierzchni ścieżki pieszej.

Założeniem projektu jest stworzenie miejsca, które stanie się dogodną przestrzenią do wypoczynku, miejscem spotkań oraz rekreacji biernej. Remont nawierzchni ścieżki pieszej wraz z oświetleniem zwiększy komfort i bezpieczeństwo użytkowania terenu. Projekt swym zakresem obejmuje również wykonanie nowych nasadzeń zieleni.


Opis projektu zieleni:

Jednym z głównych założeń projektowych jest skomponowanie takiego układu nasadzeń, który wzbogaci przedmiotowy zieleniec oraz będzie uzasadnieniem i dopełnieniem projektowanego zagospodarowania, w tym w szczególności obiektów małej architektury. Projektowane nasadzenia stworzą nieformalne ‘ściany’ wydzielające poszczególne strefy i wnętrza ogrodowe.

Projektowaną zieleń stanowią nasadzenia krzewów zróżnicowanych pod względem pokroju, ulistnienia oraz kwitnienia. Zadbano, aby układy roślin były czytelne, spójne i estetyczne. Wybrane gatunki zostały dobrane tak, aby nie były szkodliwe dla użytkowników danego terenu. Skupiono się na wprowadzeniu cennych przyrodniczo roślin, które zwiększą bioróżnorodność oraz ożywią istniejącą tkankę roślinną. Bazowano na gatunkach często występujących w naturalnym krajobrazie Polski. Kompozycja została zaprojektowana w układzie swobodnie kształtowanych rabat roślinnych na planie trójkąta. Nasadzenia zaprojektowano piętrowo, tworząc tym samym częściową izolację od hałasu emitowanego w obrębie sąsiadującej ze skwerem ulicy.