Urban gardening in Krakow

The Krakow Community Gardens is a project that responds to the growing need for city gardens among residents. However, their nature and the way they function are unique. The key concept here is „co...

NCH- o konferencji

Konferencja NEW CITY HABITAT to międzynarodowe wydarzenie poświęcone rolnictwu miejskiemu wspierającemu tworzenie zrównoważonych, zielonych, bioróżnorodnych, przyjaznych ludziom miast.

Ogród z klasą - wyjątkowy program dla szkół

Program OGRÓD z KLASĄ to projekt Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie skierowany do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kraków, który ma na celu inspirowanie i wspieranie szkół do zakładania ogrodów...