Projekt pn.:
RU:RBAN – Resilient Urban Agriculture and Landscape

Źródło finansowania: Program Urbact III

Opis projektu:

Projekt partnerski, którego Liderem było Miasto Rzym, polegał na transferze dobrej praktyki dotyczącej modelu zarządzania ogrodami miejskimi. Projekt obejmował międzynarodową współpracę miast, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz transfer modelu zarządzania z dostosowaniem do lokalnych warunków miast partnerskich. Partnerami projektu były miasta: Rzym, Wilno, Kraków, Caen, Coruna, Loures i Saloniki. Projekt obejmował również szkolenia dla lokalnych liderów zaangażowanych w tworzenie ogrodów miejskich.

Głównym celem projektu było rozpowszechnienie dobrej praktyki oraz doświadczenia Rzymu w zakresie zarządzania ogrodami miejskimi w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Cele ogólne projektu obejmowały:

- popularyzację ogrodnictwa miejskiego

- ochronę środowiska

- wzrost wykorzystania niezagospodarowanych obszarów na terenach miejskich

- edukację mieszkańców w temacie ogrodnictwa miejskiego

- aktywizację społeczną osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem

Cele długofalowe projektu to:

- adaptacja do zmian klimatu

- zrównoważony rozwój obszarów miejskich

Efekty projektu:

Bezpośrednim efektem realizacji projektu dla Gminy Miejskiej Kraków jest opracowanie i przyjęcie regulacji w zakresie tworzenia ogrodów społecznych na terenie Krakowa.

Całkowita wartość projektu dla ZZM: 73 285,33 EUR

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 62 292,53 EUR

Urban gardening in Krakow

The Krakow Community Gardens is a project that responds to the growing need for city gardens among residents. However, their nature and the way they function are unique. The key concept here is „co...

NCH- o konferencji

Konferencja NEW CITY HABITAT to międzynarodowe wydarzenie poświęcone rolnictwu miejskiemu wspierającemu tworzenie zrównoważonych, zielonych, bioróżnorodnych, przyjaznych ludziom miast.

Ogród z klasą - wyjątkowy program dla szkół

Program OGRÓD z KLASĄ to projekt Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie skierowany do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kraków, który ma na celu inspirowanie i wspieranie szkół do zakładania ogrodów...