Nasi pracownicy pielęgnujący zieleń wykonują również prace związane z projektem LIFE Urbangreen.
Przy wybranych drzewach na obszarze pilotażowym zakładane są worki nawadniające, które uzupełniamy ściśle określoną ilością wody.
🌳Dojrzałe drzewa wspierane są 75l wody, natomiast małe drzewka 40 l raz na dwa tygodnie.

✅Są to wytyczne przygotowane przez profesora Alessio Fini z Uniwersytetu Mediolańskiego. W przyszłości ilość dostarczonej wody będzie obliczana indywidualnie dla każdego drzewa przez aplikację wdrażaną w trakcie projektu.

✅ Aplikacja będzie wyliczać odpowiednią ilość wody, aby łagodzić stres związany z suszą i zapobiegać chorobom. W celu ograniczenia ilość zużywanej wody, nie będziemy dostarczać jej dokładnie tyle, ile drzewo potrzebuje, a jedynie tyle, ile jest niezbędne do przeżycia.

🌳Sukcesywnie na obszarach pilotażowych przeprowadzane jest również mulczowanie. Zrębki z drzew liściastych z dodatkiem kory sosny wysypywane są na wysokość ok 5-10 cm w obrębie 1 metra od drzewa.

🌳Przefermentowane zrębki nawożą, pomagają zatrzymać wilgoć oraz stanowią ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami korzeni.

✅Więcej informacji na temat projektu:https://www.lifeurbangreen.eu/pl/