Głównym celem LIFE URBANGREEN jest stworzenie i zoptymalizowanie innowacyjnej platformy technologicznej do monitorowania usług ekosystemowych obszarów zieleni miejskiej i poprawy zarządzania nimi.

Podczas projektu istniejąca platforma zarządzania R3 TREES zostanie zintegrowana z 5 innowacyjnymi komponentami zarządzania, których celem będzie:

  • optymalizacja zużycia wody w celu zmaksymalizowania usług ekosystemowych
  • zmniejszenie śladu węglowego związanego z działaniami konserwacyjnymi poprzez bardziej efektywne planowanie pracy
  • kwantyfikacja usług ekosystemowych zapewnianych przez tereny zielone
  • monitorowanie warunków zdrowotnych drzew za pomocą danych teledetekcyjnych
  • zwiększenie udziału obywateli w ekologicznym zarządzaniu miastami

Głównym oczekiwanym wynikiem projektu jest inteligentny i zintegrowany system zarządzania, który monitoruje i reguluje wszystkie działania związane z obszarami zieleni miejskiej, maksymalizując korzyści ekologiczne.

Zintegrowana platforma zostanie przetestowana w Rimini (Włochy) i Krakowie (Polska), które zostały wybrane jako miasta referencyjne dla ciepłego klimatu umiarkowanego i kontynentalnego. Miasto Taipei powieli działania projektowe w pilotażowej witrynie na Tajwanie na własny koszt. Test w różnych strefach klimatycznych zapewni dobrą możliwość przenoszenia działań projektowych w krajach o podobnych warunkach środowiskowych i klimatycznych.

Oczekiwane skutki:

  • Obniżenie emisji spalin – ograniczenie ruchu pojazdów dzięki bardziej wydajnemu planowaniu prac konserwacyjnych
  • Obniżenie zanieczyszczenia powietrza – dzięki zdrowym drzewom z większymi liśćmi, pochłaniającymi większe ilości zanieczyszczeń
  • Zwiększona sekwestracja węgla – przez drzewa miejskie z innowacyjnymi praktykami w porównaniu do drzew słabo utrzymywanych
  • Obniżanie temperatury powietrza – na obszarach zarządzanych innowacyjnymi praktykami w porównaniu z obszarami zarządzanymi w tradycyjny sposób

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie poczynił już pierwsze kroki mające na celu wprowadzenie działań pilotażowych na terenie miasta. We wrześniu 2018 r nasze miasto odwiedzili przedstawiciele partnerów projektu R3GIS oraz Uniwersytetu w Mediolanie (UniMi). Podczas spotkania wraz z pracownikami ZZMu oraz ProGea 4D (Kraków) wybrano reprezentatywne dla Krakowa gatunki drzew i krzewów oraz lokalizację obszarów kontrolnych i pilotażowych w Krakowie. Wybrano 9 gatunków: dąb szypułkowy, dereń biały, jarząb pospolity, jesion wyniosły, kasztanowiec,  klon zwyczajny, lipę drobnolistną (oraz mieszańce), topolę czarna (włoska), wiąz szypułkowy.

Rysunek 1 Członkowie zespołu realizującego projekt Life na Plantach Krakowskich podczas wrześniowego spotkania technicznego

Wybrano ponad 300 drzew zlokalizowanych w parkach: Planty Krakowskie, Park Lotników Polskich oraz wzdłuż ulic: Aleja Stanisława Lema, Aleja Pokoju, Aleja Kijowska, Armii Krajowej, Władysława Reymonta.  W ramach działań projektowych UniMi z pomocą ZZM przeprowadził pomiary intensywności fotosyntezy drzew i krzewów na obszarach pilotażowych. Pomiary prowadzono na trzech wysokościach korony drzew co wymagało pomocy podnośnika koszowego. 

Rysunek 2 Podnośnik koszowy wykorzystywany do pobierania próbek liści

ZZM zakupił zwyżkę z podnośnikiem koszowym. Zakup ten był planowany przed rozpoczęciem projektu Life i ograniczy koszty związane z wynajmem podnośnika na potrzeby projektu.


Rysunek 3 Podnośnik koszowy, który będzie wykorzystywany podczas realizacji projektu

Dodatkowo ze środków jakie ZZM pozyskał w ramach projekt zakupiono:
- wysokorozdzielcze zdjęcie satelitarne Krakowa, które pozwoli na ocenę kondycji zieleni na obszarach pilotażowych na początku projektu oraz na jego zakończeniu
- monitoring satelitarny w mniejszej rozdzielczości
- dostęp do satelitarnej prognozy pogody, która zostanie wprowadzona do aplikacji R3 TREES, na podstawie której zespół konserwacji zieleni będzie dostawał wytyczne dotyczące pielęgnacji zieleni (np. częstotliwość podlewania)

Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie: https://www.lifeurbangreen.eu/, która od kwietnia 2019 roku publikowana jest w języku angielskim, włoskim i polskim.