Uwarunkowania i analizy (rozdział I – V Koncepcja zieleni (rozdział VI – XII)