Czy ogrody społeczne są potrzebne? Czy Krakowianie są na nie gotowi?
1. Adres: ul. Komuny Paryskiej, 30-389 Kraków
2. Data powstania: 2018
1. Adres: ul. ks. Kazimierza Siemaszki, 31-207 Kraków
2. Data powstania: 2016
1. Adres: ul. Plac Wszystkich Świętych 3, 31-004 Kraków
2. Data powstania: 2021
1. Adres: ul. Gustawa Morcinka, 31-761 Kraków
2. Data powstania: 2019
1. Adres: ul. Prądnicka 7, 30-002 Kraków
2. Data powstania: 2020
1. Adres: Park Reduta, 30-001 Kraków

2. Data powstania: 2020 - styczeń

  1. Adres: ul. Panoramiczna 17, 30-204 Kraków
  2. Data powstania: 2019, powstał jako oddolna inicjatywa nieformalnej grupy mieszkańców
Krakowskich Ogrodów Społecznych na mapie Krakowa coraz więcej! 
  1. Adres: ul. Jaremy 1, 31-318 Kraków
  2. Data powstania: 2016