Serdecznie zapraszamy na warsztaty w ramach Szkoły Miejskich Ogrodników. Tematem warsztatów będzie uprawa microgreens. Warsztaty poprowadzi Koordynator Ogrodów Społecznych w Krakowie Apolinary Żuchowicz.

21 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie praktyczne Szkoły Miejskich Ogrodników. Tematem przewodnim zajęć było projektowanie ogrodów społecznych.

7 kwietnia 2014 roku odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach Szkoły Miejskich Ogrodników. Warsztaty odbyły się na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego i były prowadzone przez jedną z pracownic Katedry Roślin Ozdobnych dr inż. Bożenę Szewczyk-Taranek.

W dniu 24 marca w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej odbył się wykład rozpoczynający serie warsztatów Szkoły Miejskich Ogrodników.

Krakowskie Ogrody Społeczne to projekt, który jest odpowiedzią na rosnącą wśród mieszkańców potrzebę tworzenia ogrodów w mieście. Wyjątkowy jest jednak ich charakter i sposób funkcjonowania. Kluczowe jest tu pojęcie „społeczny”.