W dn. 14.12.2019 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące 1 etapu przebudowy ulicy Krupniczej na odcinku od ul. Podwale do ul. Loretańskiej. Przedstawiony projekt koncepcyjny został pozytywnie zaopiniowany przez mieszkańców oraz służby konserwatorskie.

Projekt przebudowy ul. Krupniczej ma na celu stworzenie przestrzeni przyjaznej pieszym oraz mieszkańcom okolicznych kamienic, a zastosowane rozwiązania przyczynią się do zminimalizowania negatywnych skutków zmian klimatycznych - długotrwałych okresów suszy i upałów. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją projektu.

W 2020 r. zostanie wykonany projekt budowlany oraz wykonawczy sporządzony na podstawie przedmiotowej koncepcji.