Po cyklu spotkań konsultacyjnych dotyczących zagospodarowania ośmiu podwórek w ramach projektu "Spotkajmy się na podwórku".


Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty: os. Centrum A, os. Centrum B, os. Centrum D, os. Zgody, os. Górali, os. Zielone, Os. Ogrodowe, os. Na Skarpie przedstawiamy Państwu koncepcje projektowe dla tych podwórek.

Celem konsultacji było zdiagnozowanie problemów przestrzennych na tym terenie. Podczas konsultacji zebrane zostały opinie, pomysły i postulaty na temat terenów objętych opracowaniem w wyniku których zostały opracowane przedstawiane koncepcje.

Celem „Spotkajmy się na podwórku” jest stworzenie uporządkowanej zielonej przestrzeni publicznej stanowiącej atrakcyjne uzupełnienie istniejącego układu urbanistycznego. Inwestycja zakłada rewitalizację wnętrza nowohuckich podwórek w zakresie:

  • przestrzeni zielonych: nowe nasadzenia, pielęgnacja istniejącej zieleni wysokiej. Wprowadzenie nowych trawników oraz rekultywacja istniejących, które w miejscach słonecznych mogą posłużyć jako polany rekreacyjne
  • tkanki historycznej: renowacja trzepaków i suszarek na pranie, murków oporowych, wywietrzników schronów, tablic historycznych oraz ręcznych pomp wodnych
  • elementów małej architektury: wprowadzenie jednolitych ławek nawiązujących formą do ławki nowohuckiej, zostaną wprowadzone kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. Dodatkowo na każdym podwórku pojawi się bujana ławka oraz domki dla motyli i karmniki na ptaków, a wiaty śmietnikowe i garaże zostaną przysłonięte drewnianymi trejażami porośniętymi pnączami

Na wybranych podwórkach zostaną wprowadzone urządzenia zabawowe dla dzieci oraz elementy siłowni zewnętrznej. Aby zapewnić bezpieczeństwo i wygodę korzystania podwórka zostaną odpowiednio oświetlone.

W przestrzeni podwórek os. Centrum D oraz os. Ogrodowego zostaną wprowadzone instalacje artystyczne:

- na os. Centrum D stanie instalacja nawiązująca do twórczości Mariana Kruczka
- na os. Ogrodowym forma instalacji zostanie nawiązana do istniejących elementów zagospodarowania podwórek w taki sposób, aby służyła zabawie i twórczemu zagospodarowania czasu.

Kolejne spotkania z mieszkańcami planowane są na etapie projektowym realizacji zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. O terminie konsultacji będziemy informować na bieżąco.

Zależy nam również, aby już na etapie robót mieszkańcy osiedli włączyli się w nasze działania i wspólnie z nami stworzyli swoją przestrzeń. Zostaną w tym czasie zorganizowane wydarzenia i spotkania, mające na celu animację zrewitalizowanych przestrzeni, które pozwolą na integrację mieszkańców.

 

Os. Centrum A

legenda

Os. Centrum B

legenda

Os. Centrum D

legenda

Os. Zgody

legenda


Os. Górali

legenda

Os. Zielone

legenda

Os. Ogrodowe

legenda


Os. Na Skarpie

legenda

 

INSPIRACJE:

Projekt dedykowanej ławki:

 

 Projekt współfinansowany ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości prawie 10 mln zł.