Rozpoczynamy cykl spotkań poświęconych zagospodarowaniu podwórek w Nowej Hucie.

Metamorfozę przejdzie 8 podwórek znajdujących się wewnątrz osiedli: Centrum A, Centrum B, Centrum D, Zgody, Górali, Zielone, Ogrodowe, Na Skarpie.

Możesz podzielić się swoją opinią lub pomysłem na nową przestrzeń. Weź udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych. Dla każdego podwórka odbędą się dwa spotkania.

Harmonogram spotkań (uwaga, nastąpiły zmiany w harmonogramie!)

 • dla Osiedla Centrum A:
  • 9 października, 17:00 - spotkanie w podwórku
  • 28 października, 10:00 - spotkanie w klubie JĘDRUŚ
 • dla Osiedla Centrum B:
  • 11 października, 17:00 - spotkanie w podwórku
  • 7 listopada, 17:00 - spotkanie w siedzibie Zarządu Dzielnicy XVIII,
 • dla Osiedla Centrum D:
  • 13 października, 10:00 - spotkanie w podwórku
  • 27 października, 10:00 - spotkanie w klubie ZGODY
 • dla Osiedla Zgody:
  • 13 października, 15:00 - spotkanie w podwórku
  • 27 października, 13:00 - spotkanie w klubie ZGODY
 • dla Osiedla Górali:
  • 15 października, 17:00 - spotkanie w podwórku
  • 6 listopada, 17:00 - spotkanie w Ośrodku Kultury C.K. Norwida
 • dla Osiedla Zielonego:
  • 10 października, 17:00 - spotkanie w podwórku
  • 5 listopada, 17:00 - spotkanie w Ośrodku Kultury C.K. Norwida
 • dla Osiedla Ogrodowego:
  • 12 października, 17:00 - spotkanie w podwórku
  • 23 października, 18:00 - spotkanie w klubie WERSALIK
 • dla Osiedla Na Skarpie:
  • 8 października, 17:00 - spotkanie w podwórku
  • 26 października, 17:00 - spotkanie w PAL MOPS (Os. Na Skarpie 35)