W najbliższy weekend znów będziemy cieszyć się niedzielą wolną od handlu. Przygotowaliśmy dla Was kolejne propozycje spędzenia tego czasu na świeżym powietrzu.

Poziom 1: Relaksacyjna niedziela   Pasieka Kraków - Błonia Mogilskie

Pszczelarstwo miejskie na Zachodzie jest już bardzo popularne. Także w Krakowie powiększa się grono entuzjastów, dlatego powstają kolejne miejskie pasieki. Badania prowadzone w USA wykazały, że przeżywalność pszczół w mieście wynosi ponad 60 proc. (średnia poza miastem 40–50 proc.). Zakład Pszczelnictwa Państwowego Instytutu Ogrodnictwa w Puławach potwierdza, że miejski miód jest zdrowy, a przy tym czystszy od miodu z pasiek wiejskich, gdzie rolnicy nadmiernie używają sztucznych środków ochrony roślin.

Pasieka Kraków to pomysł zakrojony na szeroka skalę, wpisujący się w politykę proekologiczną Miasta. Jest to projekt ogólnomiejski, polegający na ustawieniu i urządzaniu pasiek na wielu dachach budynków. W różnych miejscach miasta Pasiekami opiekują się wykwalifikowani pszczelarze, którzy w ciągu sezonu zbierają miód, który następnie przekazują miastu jako produkt promujący Kraków.

 

W najbliższą niedziele polecamy odwiedzić nowopowstałą pasiekę, która zlokalizowana jest na Błoniach Mogilskich, przy ul. Syrachowskiej. W tym miejscu stanęło 5 uli, a w najbliższym czasie w okolicy zostanie zasiana 2 hektarowa łąka kwietna. 

Poziom 2: Aktywna niedzielaPomniki przyrody w dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

Pomniki przyrody to pojedyncze lub grupowe wytwory przyrody żywej (pojedyncze krzewy, drzewa i grupy drzew oznaczającym się podeszłym wiekiem, wielkością, niezwykłym kształtem) i nieożywionej (największe głazy narzutowe, jary, skałki, jaskinie itp.). Na terenie dzielnicy IX znajduje się aż 12 pomników przyrody.


Lista pomników:

  • 239 to dąb szypułkowy (Quercus robur) znajdujący się przy ul. Zbrojarzy/ ul. Goplana. Jego obwód wynosi 301 cm, a wysokość to 19 m.
  • 165 to również dąb szypułkowy (Quercus robur). Rośnie on przy ul. Krochmalniki/ul. Zdunów. Obwód tego dębu wynosi 351 cm, a jego wysokość to 22m.
  • 307 to lipa szerokolistna (Tilia platophyllos) przy ul. Zakopiańskiej. Jest to drzewo wielopniowe o obwodach: 115 + 112 + 56 + 94 + 120 + 110 + 114 + 80 + 138 + 132 + 77 + 75 + 119 + 128 + 129 + 76 + 114 a jego wysokość wynosi 21 m.
  • 210 to dąb szypułkowy (Quercus robur) przy ul. Jeleniogórskiej. Jego obwód wynosi 311 cm, a wysokość 23 m.
  • 40 to także dąb szypułkowy (Quercus robur). Dąb zlokalizowany jest przy ul. Zakopiańskiej 121. Szerokość tego pomnika to aż 540 cm, a wysokość 20m.
  • 296 to dąb szypułkowy (Quercus robur) przy ul. Zawiłej. Obwód dębu w tym miejscu wynosi 387 cm, a wysokość 22m.
  • 211 to sosna pospolita (Pinus sylvsestris) przy ul. Jugowickiej o obwodzie 248 cm i wysokości 23m. Dodatkowo sosna obrośnięta jest bluszczem pospolitym.
  • 212, 213, 214, 215 to dęby szypułkowe (Quercus robur) znajdujące się obok siebie przy ul. Jugowickiej. Obwód pierwszego z nich to 248 cm, a wysokość to 27 m. Drugi o obwodzie 205 cm i wysokości 23 m, trzeci o obwodzie 221 cm i wysokości 21 m oraz czwarty o obwodzie 270 cm oraz wysokości 28 m
  • 39 to także dąb szypułkowy (Quercus robur) przy ul. Jugowickiej 14. Obwód tego dębu to 597 cm, a wysokość 18 m.

Zostań zielonym paparazzi i sfotografuj je wszystkie! 😊

 

Poziom 3: Wyczynowa niedzielaUroczysko Tonie

Uroczysko Tonie to malowniczy teren lasów komunalnych na północy Krakowa. Na jego terenie w 2018 roku powstała ścieżka pieszo-rowerowa rozpoczynająca się od ul. Chabrowej. Na trasie zamontowane zostały 3 tablice edukacyjne. W przedmiotowym uroczysku można obserwować żerowanie bobrów.

Bobry najlepiej jest obserwować wieczorem lub wcześnie rano. W lecie, gdy noc jest krótka i mało jest czasu na bezpieczne żerowanie, bobry opuszczają swe schronienia jeszcze podczas dnia. Wcześniej należy wybrać takie miejsce, z którego widoczne są miejsca świeżego żerowania, kopania kanałów lub naprawiania tamy. Na upatrzonym miejscu trzeba zasiąść odpowiednio wcześniej - jeszcze za dnia. Przy zachowaniu ciszy i przy odrobinie szczęścia po pewnym czasie można zauważyć głowę bobra. Jest bardzo ostrożny - jeden nieostrożny ruch pub dźwięk spowoduje, że bóbr nie pokaże się już tego wieczora. Gdy stanie się już zbyt ciemno do obserwacji bobrów, za zimno, lub bóbr po prostu zniknie na dłuższy czas spłoszony nieostrożnym zachowaniem - trzeba powoli się wycofać nie powodując zbędnego hałasu

Klikając w zdjęcie otworzy się mapa w lepszej jakości.