Krakowskie Ogrody Społeczne to z jednej strony akcja, której celem jest utworzenie w Krakowie ogrodów społecznych prowadzonych przez mieszkańców, a z drugiej edukacja, której jak wiadomo nigdy za wiele.

Ta myśl przyświecała nam przy planowaniu cyklicznych warsztatów na temat ogrodnictwa pt. „Szkoła Miejskich Ogrodników”. W jej ramach zorganizowane będą spotkania, których tematyka będzie sprzyjała poszerzeniu teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat ogrodnictwa miejskiego. Cykl warsztatów w ramach Krakowskich Ogrodów Społecznych realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym, którego pracownicy i studenci będą służyć Państwu swoją wiedzą i mamy nadzieję zarażać pasją do zieleni.
Tematy warsztatów są tak dobrane, aby w jak najpełniejszy sposób wyposażyć uczestników w wiedzę, która pozwoli na zaangażowanie w tworzenie miejskich ogrodów, czyli miejsc pełniących zarówno funkcje rekreacyjne jak i ważne dla lokalnej społeczności funkcje społeczne. W ramach Szkoły Miejskich Ogrodników zapraszamy Państwa na warsztaty obejmujące poniższe zagadnienia:

24.03.2018 godz. 10:00 – Praktyczny przewodnik po permakulturze

07.04.2018 – Wysiewamy rośliny ozdobne

21.04.2018 – Projektowanie ogrodu społecznego

12.05.2018 – Zbiory z donic – warzywa w pojemnikach

09.06.2018 – Naturalne metody ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami

Na warsztaty zapraszamy wszystkich pasjonatów ogrodnictwa i nie tylko. Są one bezpłatne. Przed każdymi zajęciami na naszej stronie oraz funpage’u będzie pojawiała się informacja dotycząca miejsca, w którym będą organizowane. Nie każdy mieszkaniec Krakowa ma ogród czy działkę, na której może zajmować się zielenią, sadzić i pielęgnować owoce swojej pracy, dlatego ogrody społeczne zyskują takie powodzenie w dużych miastach. Chcemy, aby Kraków również zaraził się pozytywną pasją do ogrodnictwa miejskiego.