Co to takiego arbotag i do czego służy?

Opisując to najbardziej obrazowo można powiedzieć, że arbotagi, to pewnego rodzaju karty zdrowia przedstawiające wszystkie informacje na temat drzewa. Są to tabliczki z wyglądu nieco przypominające dobrze znane cechówki z nadrukowanym numerem i kodem kreskowym. Jest to technologia popularna na zachodzie, pionierska w Polsce. Tabliczki montuje się na wys. 2,5–2,8 m do pnia drzewa specjalną szpilką arborystyczną, która nawet po długim czasie nie wrasta w drzewo. Etykiety są niewielkich rozmiarów i ciemnego koloru, tak aby nie rzucały się mocno w oczy.

Cały arbotag, czyli tabliczka, numer, kod i szpilka to koszt ok. 1 zł. Montaż dzięki zastosowanej technologii jest wygodny i szybki, bowiem odbywa się za pomocą specjalnego przyrządu. Chcemy, aby wszystkie drzewa znajdujące się na  podległych nam terenach miały takie oznakowania. Same tabliczki to jednak nie wszystko. Są one bowiem skorelowane z systemem informatycznym, który pozwala na kompleksowe zarządzanie zielenią w mieście poprzez zawarte w nim dane konkretnych drzew i przypisane do nich numery arbotagów. Wystarczy wprowadzić widniejący na tabliczce arbotag numer do wgranej na telefon lub tablet aplikacji, aby natychmiast uzyskać dostęp do informacji zawartych w karcie drzewa np. gatunku, parametrów dendrometrycznych, czy arkusza wizualnej oceny drzewa. W niektórych przypadkach dochodzi do tego też karta z badania tomografem. Wgrywane są też skany decyzji administracyjnych dotyczących chociażby usunięcia drzewa, czy zaleceń pielęgnacyjnych po przeprowadzonych inwentaryzacjach, dzięki czemu wszystko jest pod ręką.

Od ubiegłego roku wszystkie prace dotyczące utrzymania zieleni wysokiej w mieście zlecane są za pośrednictwem systemu informatycznego. Jako, że każde drzewo ma indywidualny numer, wykonawca od razu wie o który okaz chodzi. Na gruntach będących w zarządzie miasta jest ok 200-300 tys. Arbotagi pozwolą więc na sprawne zarządzanie i opiekę nad drzewostanem poprzez śledzenie pełnej historii rośliny, co bardzo skraca np. czas podjęcia konkretnych działań pielęgnacyjnych. Znakowanie drzew przeprowadzane jest również w przypadku nowych nasadzeń, których rocznie jest średnio około 2 tys. Nowo posadzone drzewo zostaje już więc oznakowane od samego początku a jego „metryczka” sukcesywnie się rozrasta. Dzięki temu z czasem będziemy mieć dostęp do pełnej, prowadzonej przez lata historii drzewa. Prowadzona w ten sposób kontrola drzewostanu pozwala na uzyskanie cennych informacji np. na temat tego, które gatunki lepiej znoszą krakowski mikroklimat, a z sadzenia których należy w mieście zrezygnować.