Budki lęgowe dla ptaków rozwieszone są w licznych krakowskich lokalizacjach. Jest to jeden z podstawowych i najprostszych sposobów ochrony ptaków, które zamieszkują miasta.
W okresie lęgowym poszukują one miejsc na złożenie jaj i wychowanie piskląt. Oprócz naturalnych kryjówek jakimi są np. dziuple w starych drzewach, taką rolę spełniają właśnie budki lęgowe. Bardzo istotną kwestią jest ich czyszczenie, które powinno być przeprowadzane po okresie lęgowym. Tego rodzaju prace najlepiej jest wykonywać w okresie od października do listopada, chociaż czyszczenie można przeprowadzać do końca lutego. Nieusunięte gniazda są przede wszystkim siedliskiem pasożytów. Oczyszczenie budek lęgowych jest również bardzo istotne pod kątem przyszłych zasiedleń, ponieważ ptaki niechętnie zasiedlają budki, w których jest za dużo materiału gniazdowego. Do czyszczenia budek lęgowych używać należy gumowych rękawiczek oraz maseczki chroniącej twarz, ponieważ znajdujący się tam materiał może zawierać wiele organizmów powodujących choroby. Nie dopuszczalne jest jednak używanie jakichkolwiek detergentów. 
Zarząd Zieleni Miejskiej systematycznie przeprowadza czyszczenie budek lęgowych na terenie Krakowa.