Zima nieodłącznie wiąże się z koniecznością utrzymania "czarnych" odlodzonych powierzchni dróg oraz chodników, po których poruszają się piesi. Zieleń przyuliczna jest więc w tym okresie atakowana z każdej strony przez sól drogową. Trafia ona w okolice przyulicznych drzew bezpośrednio podczas rozsypywania soli na ulicach oraz chodnikach, ale również poprzez przesiąkanie soli z błota pośniegowego. W miejscach o bardzo dużym nasileniu ruchu kołowego jak i pieszego sól rozprzestrzenia się również w postaci aerozolu solnego. Tak ważna jest więc możliwie jak najskuteczniejsza ochrona roślin i gleby przed tym zjawiskiem. W tym roku Zarząd Zieleni Miejskiej zdecydował się na zastosowanie zupełnie innowacyjnego rozwiązania jakim jest system ODSALAX. Kompletny system ODSALAX składa się z trzech podstawowych elementów: tac ochronnych, wypełniających tace absorberów i instalacji odzysku soli po okresie zimowym. Maty ODSALAX to ochrona poszczególnych drzew wchodzących w skład zieleni przyulicznej w tym zieleni zabytkowej przy pomocy jednostkowych tac dedykowanych drzewom o określonej średnicy pnia. Tego rodzaju maty zostały zamontowane już na ulicach Wrocławskiej, Mazowieckiej, Bronowickiej i Filareckiej. Zastosowanie systemu to po pierwsze ochrona drzew przed toksycznym działaniem soli, po drugie bardzo ważną funkcją jest możliwość odzyskiwania soli drogowej, którą po okresie zimowym pozyskuje się z zebranych absorberów. Pozyskaną w ten sposób sól drogową można ponownie wykorzystać w kolejnym sezonie.System ODSALAX wykorzystuje zjawisko wypierania z roztworów związków słabiej rozpuszczalnych przez związki lepiej rozpuszczalne, w tym wypadku mocznik, którym zaimpregnowane są naturalne zrębki wierzby wiciowej wypełniającej tace. System znajduje zastosowanie w miejscach o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu. Tace zostają dopasowane do kształtu drzew i podłoża. Odsalax zapewnia również ochronę przed przenikaniem soli z błota pośniegowego w miejscach o dużym natężeniu ruchu pojazdów. Skuteczność oraz innowacyjność systemu zagwarantowana jest poprzez oparcie go na działaniu dynamicznym (zjawisko fizyko-chemiczne) a nie jedynie biernej osłonie barierowej, chociaż i taką zapewnia.