Trwają prace renowacji rzeźb w Nowej Hucie

Rzeźby w Nowej Hucie przechodzą renowacje!


Przy rzeźbach zostaną wykonane prace konserwatorskie oraz zagospodarowanie terenu w bezpośrednim otoczeniu rzeźb. W skład zespołu wchodzą: 

  •  Rzeźba plenerowa „Dziewczynka”, nieznanego autora, wykonana ze sztucznego kamienia w latach 60/70 XX w., lokalizacja: Kraków, os. Na Skarpie 46

Stan zachowania rzeźby oraz fundamentów na, których została posadowiona przeprowadza się prace polegające na odczyszczeniu i zabezpieczeniu sztucznego kamienia. Powierzchnia rzeźby została umyta z zabrudzeń przy użyciu gorącej wody pod ciśnieniem.  Następnie wykonujemy cementowe klejenie, należy wykuć i ponownie skleić części rzeźby. Do klejenia użyta zostanie zaprawa szybkowiążąca, dla wzmocnienia - głowa zostanie osadzona na zbrojeniu z pręta nierdzewnego. Następnie zostanie wykończona masa sztucznego kamienia, powierzchnia kitu będzie opracowana kolorystycznie i fakturowo do oryginału.  • Rzeźba plenerowa „Ptaki”, autorstwa prof. Lucjana Orzecha, wykonana z metalu w 1978 r. lokalizacja: Kraków, os. Willowe
Przez stan zachowania rzeźby rozpoczęliśmy pracę od demontażu obiektu. Powierzchnie metala zostanie odczyszczona z warstw farb oraz ognisk korozji metodą strumieniowo -ścierną. W miejscu dużej korozji metalu (dół rzeźby) zostaną wycięte zdegradowane fragmenty i zastąpione nową blachą, formą odwzorowującą oryginał. Metal zostanie zabezpieczony antykorozyjnie metodą ocynkowania ogniowego, następnie rzeźba zostanie pomalowana farbą do metalu – kolor dobrany na podstawie materiałów archiwalnych przez konserwatora prowadzącego prace. Rzeźba zostanie umiejscowiona na nowych fundamentach wykonanych według zatwierdzonego projektu.


  • Rzeźba plenerowa "Małe organy", autorstwa prof. Lucjana Orzecha, wykonana z metalu w 1978 r. lokalizacja: Kraków, os. Wandy.
Biorąc pod uwagę stan rzeźby, prace zaczęły się od demontażu obiektu. Powierzchnie metalu są czyszczone z warstw farb oraz ognisk korozji metodą strumieniowo -ścierną. Metal został zabezpieczony antykorozyjnie metodą ocynkowania ogniowego, następnie rzeźba zostanie pomalowana farbą do metalu – kolor dobrany na podstawie materiałów archiwalnych przez konserwatora prowadzącego prace. Rzeźbę należy posadowić na nowych fundamentach wykonanych według zatwierdzonego  projektu.   • Rzeźba plenerowa "Spirala kosmiczna", autorstwa Antoniego Hajdeckiego, wykonana z metalu w 1974 r. lokalizacja: Kraków, os. Tysiąclecia.
Stan zachowania obiektu oraz charakter rzeźby, zaczynamy od wykonania niezbędnych zabiegów konserwatorskich. Prace rozpoczynamy od uporządkowania najbliższego otoczenia. Betonową podmurówkę oczyszczamy z zanieczyszczeń i mchów metodą mechaniczną przy użyciu piaskarki. Poluzowane fragmenty zostaną odkute, następnie wykonane zostaną uzupełnienia warstwy betonu. Zabiegi konserwatorskie polegają również na odczyszczeniu instalacji z zabrudzeń oraz łuszczącej się farby oraz usunięciu korozji z metalu metodą strumieniowo- ścierną . Osłabiona konstrukcja zostanie wzmocniona według zaleceń konstruktora, poprzez dospawanie fragmentów blachy. Powierzchnię metalu zabezpieczymy antykorozyjnie poprzez położenie ocynkowania metodą „na zimno”.Ochrona lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego jak również popularyzacja sztuki plenerowej, to bardzo istotne działania w przestrzeni publicznej. Rzeźby wchodzące w skład szlaku powstały w latach 60/70 XX w. i były efektem współpracy Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" z Zarządem Okręgu ZPAP oraz Stowarzyszeniem Twórczym "Nowa Huta". 

Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


  • Ostatnio zmienione .