Ścieżka wzdłuż Rudawy

Wbrew przekazanej w mediach społecznościowych informacji... Ścieżka wykonywana wzdłuż Rudawy nie jest inwestycją ukończoną i oddaną do użytku. Prace w dalszym ciągu trwają.

Niestety podczas wykonywanych na wałach prac w zakresie utrzymania przez firmę współpracującą z Wodami Polskimi, ścieżka uległa w niektórych miejscach uszkodzeniom. 

Nawierzchnia zostanie naprawiona i doprowadzona do odpowiedniego stanu. Prace będą realizowana na koszt firmy, która spowodowała uszkodzenia. Ich wykonanie nie wpłynie na termin oddania do użytku całości inwestycji.