Rozpoczęły się prace dotyczące budowy parku kieszonkowego na Os. Krakowiaków 18 w ramach zadania pn. „Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty”

Ważnym elementem projektu jest zmiana przebiegu ciągów komunikacyjnych.
Ścieżki biegnące tuz przy drzewach zostają odsunięty tak aby poprawić warunki siedliskowe drzewostanu. ! Dodatkowo miejsce zyska więcej nawierzchni biologicznie czynnej poprzez wprowadzenie w niektórych miejscach nawierzchni mineralnej, a także nowe nasadzenia! Pojawią się drzewa, byliny, krzewy oraz cebule w kwietnikach: krokusy, barwinek pospolity, dereń jadalny, klon, jawor oraz wiele, wiele innych! 

Prace skupią się również na wymianie nawierzchni, opraw oświetleniowych. Nie może zabraknąć nowych elementów małej architektury, w tym przez Was uwielbianych ławko-huśtawek! Dla fanów serialu Gambit Królowej, ale także adoratorów rozgrywki szachowej – pojawi się stół szachowy z miejscem dla wózka z dzieckiem czy osób z niepełnosprawnościami. 

Całość nawiązuje do układu z lat 70-tych, a elementy dodatkowe mają dopełnić tę przestrzeń, tak, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców i stworzyć dla nich miejsce do odpoczynku! Projekt, który powstał jest wynikiem spotkań oraz rozmów z mieszkańcami!